Ana sayfa Açık Hava Egzersizleri Beynimiz Nasıl Öğrenir ve Bilgiyi Nasıl Daha Kalıcı Hale Getirebilir?

Beynimiz Nasıl Öğrenir ve Bilgiyi Nasıl Daha Kalıcı Hale Getirebilir?

1297
PAYLAŞ

İnsanlar güçlü olmak için
bilgiye ulaşmanın
yollarını aramaktadırlar
ama önemli olan
doğru bilgiyi
kalıcı hale getirmeyi
başarmaktır

Günümüzde en önemli konu haline gelen bilgi ve bununla birlikte ortaya çıkan bilgi toplumunda geçmişte kasa dayalı bir güç sistemi var iken, bugün “Bilgili olan daha güçlüdür” gerçeği kabul edilmiştir.

Beynimiz gördüğü her şeyi kayıt altına almaya programlıdır. İlk defa gördüğü, gördüğünde bir şeyler çağrıştırmasa da her şeyi belleğine kayıt etmektedir ama bunların hangisi bize lazım olandır ? Ya da hangisi kalıcı bilgi haline gelecektir? Bunlar insanların devamlı bir şeyler öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu, ihtiyacı olmasa da zorunda olduğunu bize göstermektedir.

Duyu organları bilgiyi beynin arka kısmında omurilikte çok sayıdaki sinir ağları yardımıyla merkezi sinir sistemine iletirler. Duyu organları aracılığıyla çevreden pek çok bilgi  alınmaktadır. Ancak bunun çok az bir kısmı bilinçli olarak kaydedilmektedir. Geri kalan kısmı ise ya bilinç altı  işleme uğramakta ya da hiç kullanılmamaktadır.shutterstock_250945591Öğrenme ile beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar öğrenme süreci sonucunda nöronlarda yeni akson iplikçiklerinin oluştuğunu iddia etmektedirler. Buna göre, her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların oluşması demektir. Nörofizyoloji kuramının bulguları çerçevesinde beynin iki yarı küresinin farklı bilgiyi işlediği görülmüştür. Hiçbir yarı kürenin diğerinden üstün olmadığı ve her ikisine de gereksinim duyulduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Beynimizin bir bölümü kelimeleri öğrenirken bir bölümü ise o nesnenin şemasını oluşturmaktadır. Bu bilgiyi kullanırken de ikisini aynı anda çalıştırması gerekmektedir. Yeni bir şey öğrenirken ona bir kod oluşturmak ya da resimleştirmek öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilir. Örneğin fıstıkçı şahap sesli harfleri atın ünsüz benzeşmesi.shutterstock_261472178

BEYİN
EGZERSİZ YAPARAK
BİLGİYİ
DAHA KALICI HALE
GETİRİR Mİ?

Yapılan araştırmalarda, rutin yapılan aktivitelerde beyin hücre kaybını, yapılan eğlenceli aerobik-anaerobik egzersizler ve germe hareketleri ile azaltılacağı gözlemlenmiştir. Belli bir gruba bilişsel görevler vererek bir test uygulanmıştır, 9 hafta egzersiz yaptıktan sonra bu bireylere son test uygulanmıştır ve 9 hafta egzersiz yapan bireylerin bu testi daha iyi hatırladıkları ortaya çıkmıştır. Sağlıklı bir kalp olan bireylerde hafıza, dikkat ve öğrenmenin daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.

Devamlı aynı egzersizleri yapan bireylerin, sıkıcı tekrarlardan, beyninde fazladan bir gelişme olmamaktadır. Bu nedenle, yaptığımız çalışmalara karmaşık olabilecek ve ilk defa yapmaya çalışacağımız hareketler eklememiz gerekmektedir. Beyin öğrenme prensibinde olduğu gibi devamlı yeni bir şey  öğrenmeye çalışırsak zihinsel performansımızı daha iyi durumlara taşırız, bu da fiziksel performansımıza katkı sağlar.shutterstock_148511888

Fit Beyin Antrenmanlarında bireylerin ilk defa karşılaşacakları eğlenceli hareketler yer almaktadır, çalışmanın devamında aynı hareketler bir daha yapılmamaktadır. Antrenmanlara, devamlı yeni  karmaşık hareket ilave edilir, rutin hiçbir hareket yer almamaktadır.

Beynimizin
inanılmaz bir kapasitesi vardır
bize düşen sadece
onu doğru şekilde
kullanmaktır

Kapasitemizi boşa harcamayalım …

Fit Beyin Fitness Stüdyo Dersimiz:

FİT BEYİN
Hazırlayan: Ertuğrul Ahmet ÖZBAY

ERTUGRULAHMETOZBAYİstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okulu Antrenörlük Bölümünde Lisans eğitimini uzmanlık alanı futbol antrenörlüğü, yan dal tenis antrenörlüğü alarak başarı ile tamamladı. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimlerinde Yüksek Lisans eğitimi almaktadır. Yüksek lisans araştırma konusu olarak uzmanlaştığı alan ‘Hareket Eğitimi ile Beynin İşlevselliğini’ araştırarak Dikkat ve Reaksiyon gelişiminin takibini sağlayarak spor bilimlerine katkı sağlamaktır.
Beyin temelli antrenmanlar üzerine yoğunlaşıp futbol antrenörlüğüne bir süre ara vermiştir, Fit Beyin Antrenmanlarının geliştirilmesi ve etkilerini EEG, MRI, ve çeşitli fizyolojik test bataryaları ile ölçmektedir.
Eğitim hayatı boyunca araştırdığı teknik, algı, dikkat, koordinasyon, hızlı düşünme, karar verme ve birkaç işi aynı anda yapabilme eksikliklerini tamamlayıcı olarak düşündüğü FİT BEYİN sistemini Üniversite ortaklığında testler yaparak ortaya çıkardı.
Facebook
Mail 
instagram
Twitter

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN ARAMIZA KATILIN

PAYLAŞ
Fit Beyin ekibi, bilimsel temellere dayalı, eğlence boyutu yüksek, sistematik ilerleyen egzersizlerin, her kesimden bireylerin başarısını ve yaşam kalitesini arttırarak egzersiz yolu ile beyin gelişimini destekleyip günlük hayattaki kişisel performanslarına olumlu katkılar sağlamasını amaçlamaktadır.