Ana sayfa Antrenman Thera-Band Egzersizleri ile Tüm Vücudunuzu Çalıştırın

Thera-Band Egzersizleri ile Tüm Vücudunuzu Çalıştırın

1251
PAYLAŞ

THERA-BAND ONE ARM
SHOULDER FRONT RAıSE

Bandın üzerinde durun. Kollar yan tarafta, başparmağınız yukarı bakar pozisyonda dirseğinizi düz tutarak başlayınız. Bandı tutun. Dirseğinizi düz tutarak kolunuzu başınızın önünde üzerine kaldırın. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

THERA-BAND
SHOULDER ROTATION

Bandın üzerinde durun. Kollar yan tarafta, avuç içiniz öne bakar pozisyonda dirseğinizi düz tutarak bandı tutun ve başlayın. Kolunuzu yan taraftan kafanızın üzerine doğru yukarı kaldırın, yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

THERA-BAND SHOULDER
INTERNAL ROTATION

Bandı bel seviyesinde güvenli bir şekilde sabitleyin. Kolunuz yanda, dirseğiniz banda 90 derecede olacak şekilde oturun veya ayakta durun. Bandı tutun ve elinizi şekilde gösterildiği gibi içeriye, vücudunuza doğru çekin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND SHOULDER
EXTERNAL ROTATION

Bandı bel seviyesinde güvenli bir şekilde sabitleyin. Dirsek ve vücut arasında yastık yerleştirin. Dirseğiniz 90 derece kırık şekilde bandı tutun. Kolunuzu dışa döndürün ve çekin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND SHOULDER
LATERAL RAISE

Bandın üzerinde durun. Bandı iki elinizle tutun. Kollarınız yandayken başlayın. Avuç içleriniz ileri baksın. Dirseğinizi düz tutarak ve kollarınızı omuz düzeyine kaldırın. Yavaşça indirin ve tekrarlayın.

THERA-BAND SHOULDER
FRONT RAISE

Bandı şekilde gösterildiği gibi bel seviyesinde güvenli bir şekilde sabitleyin. Bandı tutun ve şekilde görüldüğü gibi dirseğinizi kırmadan kolunuzu yukarıya çekin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

THERA-BAND
SHOULDER PRESS

Bandın üzerinde durun. Şekilde görüldüğü gibi, eller yanda dirsekler kırık bandı tutun. Kollarınızı yukarı, başüstüne itin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND ONE ARM BICEPS CURL

Bandın üzerinde durun. Bandı tutun, kolunuz düz, başparmağınız yukarı olsun. Dirseğinizi kırarak yukarı çekin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND
ONE ARM TRICEPS PRESS

Bandı bel seviyesinde güvenli bir objeye tutturun. Şekildeki gibi bandı tutun, başparmağınız yukarıda dirseğiniz kırık olsun. Dirseğinizi kırarak yukarı çekin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

THERA-BAND TRICEPS
KICK BACK

Çalıştıracağınız kolunuzdaki elinizle bandı tutun. Bandın bir ucunu zıt ayağınızın altına yerleştirin. Kalçanızı eğin ve şekildeki gibi diğer kolunuzda vücudunuzu destekleyin. Dirseğiniz omuz seviyesine kadar gelecek şekilde bandı çekin. Tricepsleri kasacak şekilde dirseğinizi geriye doğru uzatın. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

THERA-BAND
BICEPS CURL

Bandı yer seviyesindeki sabit bir objeye tutturun. Avuç içini yukarı bakacak şekilde kollarınız düz halde bandı tutun. Dirsekleri kırarak yukarı çekin. Gövdeniz düz olsun. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND ONE ARM CHEST
INTERNAL ROTATTION

Bandı omuz seviyesinde sabit bir objeye tutturun. Çalıştıracağınız elinizle bandı tutun ve şekildeki gibi vücudunuz boyunca içeri çekin. Dirseğinizi kırmayın ve bileğinizi bükmeyin. Yavaşça dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND
CHEST PRESS

Bandı omuz seviyesinde sağlam bir objeye sabitleyin. Oturun ya da şekildeki gibi ayakta durun. Şekildeki gibi dirsekleriniz kırık, kollarınız yandan dışarıda bandı tutun. Dirseklerinizi düzleştirerek öne itin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

THERA-BAND
CHEST FLY

Bandın ortasını omuz seviyesinde sabit bir objeye tutturun. Tutturduğunuz objeden kırık bir adımla yüzünüz ileride, şekildeki gibi bir bacağınız diğerinin önünde durun. Dirsekleriniz düz, bandı omuz seviyesinde iki elinizle tutun. Dirseklerinizi kırmadan, avuç içiniz içeri bakar halde içeri çekin. Yavaşça dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND ONE ARM BACK ACTIVITES
RESISTIVE EXTERNAL ROTATION

Bandı omuz seviyesinde sağlam bir nesneye sabitleyin. Bandı şekildeki gibi tutun. Sarılma pozisyonunda omuzlarınız havada olacak şekilde kollarınızı içe ve dışa itin. Bileğinizi bükmeyin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND SHOULDER SHRUG

Kollarınız yanda ayakta durun. Şekildeki gibi bandı üzerinde durun ve bandı iki elinizle tutun. Omuzlarınızı yukarı, kulaklarınıza doğru çekin ve geriye yuvarlayın. Dirseklerinizi düz tutun. Yavaşça başlangıç pozisyonunuza dönün.

THERA-BAND RHOMBOID
INTERNAL ROTATION

Dirsekleriniz kırık, kollarınız yanda olsun, bandın iki ucunu ellerinizle tutun. Ellerinizi dışarı doğru çekerek omuz kanatlarınızı beraber sıkın. Yavaşça başlangıç pozisyonunuza dönün.

THERA-BAND ROW

Bandı sabit bir nesneye tutturun. Bandı ellerinizle tutun. Sırtınızı desteklemeden oturun ve düzgün bir duruş edinin. Dirsekleriniz yanınızda kırık dursun. Kollarınızı yana çekerek omuz kanatlarınızı beraber sıkın. Yavaşça başlangıca dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND REAR DELTOıD

Şekildeki gibi dirsekleriniz düz, bandı tutun. Kollarınızı yandan uzağa doğru birbirinden açın. Yavaşça başlangıç pozisyonunuza dönün.

THERA-BAND UP-RIGHT ROW

Bandın üzerinde durun. İki elinizle bandı kalçanızın önünde tutun, dirsekleriniz düz olsun. Dirseklerinizi kırarak çenenize doğru yukarı çekin. Ellerinizi göğsünüze yakın tutun. Yavaşça indirin ve tekrarlayın.

THERA-BAND INVERTED ROW

Yere yakın sağlam bir nesneye bandın uçlarını sabitleyin. Dizleriniz kırık biçimde yere uzanın, kollarınız önde ve dirseğiniz düz biçimde bandı iki elinizle tutun. Elleriniz birbirine yakın olsun, gövdenizi yukarı doğru kıvırın, omuz kanatlarınız yerden kalksın. Durun ve yavaşça geri dönün.

THERA-BAND LOVER BACK

Bandı omuz seviyesinde sabit bir nesneye tutturun ve tabureye şekildeki gibi oturun. Bandı ellerinizle göğsünüzde tutun. Gövdenizi düzleştirerek geriye çekin. Bandın etrafında dönün. Yavaşça geri dönün ve tekrarlayın.

THERA-BAND
ONE ARM SIDE BENT

Bandı sağ elinizle tutun, ayakta durun, bandın diğer ucunuz sağ ayağınızın altında sabitleyin. Dirseğiniz düz, sola eğilin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin. Diğer tarafla setleri tekrar edin.

THERA-BAND
ONE LEG FRONT KICK

 

Bandı ayak bileği seviyesinde sabitleyin. Bandı ayak bileği etrafında halka yapın. Çekme yönünün tersine bakın ve ayakta durun. Dizinizi düz tutarak bacağınızı ileri açın. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrar edin.

THERA-BAND
ONE LEG KICK BACK

Bandı ayak bileği seviyesinde sabitleyin. Bileğiniz etrafında halka yapın. Çekme yönüne bakacak şekilde ayakta durun. Dizinizi düz tutarak bacağınızı geriye uzatın. Yavaşça başlangıç pozisyonunuza dönün.

THERA-BAND ABDUCTION

Bandı ayak bileği seviyesinde sabitleyin. Çalıştıracağınız bacağınız dışarıda olacak şekilde ayakta durun. Dizinizi kırmadan, bacağınızı dışarı yana doğru çekin.

THERA-BAND SQUAT

İki ayağınızla bandın ortasına basın. Aşağıya çömelin, bantta gevşeklik kalmayacak şekilde iki ucunu ellerinizle tutun. Dirsekleriniz ve sırtınız düz bir şekilde yavaşça dik konuma gelin.

THERA-BAND LEG EXTENSION

Yüzükoyun yatın ve bandı bileğinize tutturun. Bandın diğer ucunu kafa veya omuz yakınlarındaki sabit bir objeye tutturun. Diziniz kırıkken başlayın. Bandı çekerek dizinizi uzatın. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrarlayın.

THERA-BAND LEG CURL

Bandı sabit bir objeye tutturun. Bandı çalıştıracağınız bacağın bileğine tutturun. Yüzüstü uzanın. Diziniz düz olarak başlayın. Dizinizi uygun olan seviyeye kadar kaldırın. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün.

THERA-BAND HALF SQUAT

Bandı ayaklarınızın altına koyun, dirsekleriniz düz biçimde bandı iki elinizle tutun. Bacaklarınız omuz genişliğinde açık olsun. Yavaşça dizlerinizi 45 derece kırın. Dik pozisyona geri dönün. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrarlayın.

THERA-BAND LEG PRESS

Sandalyeye oturun. Şekilde görüldüğü gibi bandı ayağınızın altından halka yapın. Bandı iki elinizle tutun. Bacağınızı iterek dizinizi düzleştirin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrarlayın.

THERA-BAND CALF PRESS

 

Ayağınız önünüzde, yere veya kanepeye oturun. Bandı ellerinizle tutun. Bandın diğer ucunu ayağınıza tutturun. Ayağınızı öne ittirin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrarlayın.

THERA-BAND ANKLE
INTERNAL ROTATION

Bandı güvenli bir objeye tutturun. Bacağınız düz bir şekilde yere oturun. Bandı ayağınıza tutturun. Şekilde görüldüğü gibi ayağınızı içe çekin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrarlayın.

THERA-BAND ANKLE EXTERNAL ROTATION

Bandı güvenli bir objeye tutturun. Bacağınız düz bir şekilde yere oturun. Bandı ayağınıza tutturun. Şekilde görüldüğü gibi ayağınızı dışarı çekin.

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN ARAMIZA KATILIN

PAYLAŞ
3 yaşında yüzme derslerine başlamış ve 6 yaşından itibaren profesyonel olarak yüzme hayatıma devam etmektedir. 6 yaşında Kınalıada su sporları kulübünde ilk madalyasını aldı. Sonrasında sırası ile Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe, İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü’nde aktif spor hayatıma devam etti. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaparak eğitim – öğretim hayatına devam etmektedir. 8-9 Haziran 2013 tarihinde Marmaris ilinde yapılan Masterlar Bahar Kupası Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 100m ve 200m kelebek branşında, Türkiye Rekoru’nun sahibi olurken 50m kelebek ve 100 m karışık branşlarında Türkiye Şampiyonu oldu. Meis – Kaş ve Uluslararası Boğaziçi Asya’dan Avrupa’ya Yüzme Maratonu Yarışları’nda derece sahibi. Şu an 33 Milli yüzücünün özel kondisyonerliğini ve supplement danışmalığını yapmaktadır. Strength and Conditional Coach. Dünyanın İlk Expert Genetic Trainer Yüzme Antrenörü ve Kondisyoneri. Acarkent - Coliseum Sports Club bünyesinde Personal Trainer olarak çalışmaktadır.